Toleransi Islam dipertanyakan .. , Donald S. Rockwell

Kolonel Donald S. Rockwell*** US-Army, Penyair, Kritikus dan Pengarang*** Kemudahan ajaran-ajaran Islam, daya tarik dan keagungan suasana mesjid-mesjid kaum Muslimin, kesungguhan kaum Muslimin memegang kepercayaan, kepercayaan/iman yang mempengaruhi amal perbuatan dari bermiliun-miliun kaum Muslimin yang tersebar di seluruh dunia yang memenuhi panggilan sembahyang lima kali sehari semalam, semua faktor itulah yang mula-mula menarik perhatian saya….

[Continue reading]

Kenapa Islam ? , Hobohm (Jerman)

Muhammad Aman Hobohm (Jerman) Diplomat, Missionary dan Tokoh Masyarakat Jerman **Mengapa orang-orang Barat memeluk agama Islam? Ada berbagai sebab yang mendorong mereka berbuat demikian. Pertama ialah bahwa kebenaran itu selalu kuat. Akidah-akidah/kepercayaan-kepercayaan Islam itu semuanya dapat diterima akal (rasional) dan sesuai dengan alam kemanusiaan, dan keistimewaannya lagi ialah bahwa setiap pencari kebenaran yang jujur pasti…

[Continue reading]